رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان سمنان موفقیت های شرکت های زیر مجموعه صنعت آب و برق در استان سمنان در جشنواره شهید رجایی را به مدیران عامل و کارکنان این شرکت ها تبریک گفت .
1400/06/27
بسیجیان پایگاه شهید عباسپور شرکت برق منطقه ای سمنان با حضور در حسینیه شهدای مدافع حرم سمنان از فعالیت های خیریه این حسینیه بازدید نمودند.
1400/06/24
از سوی فرمانده فرمانده سپاه ناحیه شاهرود انجام شد : تقدیر از یکی از کارکنان بسیجی اداره امور انتقال شرق شرکت برق منطقه ای سمنان
1400/06/24
شرکت برق منطقه ای سمنان در بین53 دستگاه اجرایی استان سمنان که در ارزیابی جشنواره شهید رجایی ، مورد ارزیابی قرار گرفته بودند ، حائز رتبه برتر گردید.
1400/06/22
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان به همراه رئیس کمیته امداد شهرستان سمنان و هیأت همراه ، با حضور در شرکت برق منطقه ای سمنان و دیدار با مدیر عامل و کارکنان این شرکت از شرکت کنندگان در طرح اکرام ایتام و محسنین تجلیل نمود.
1400/06/13
شركت برق منطقه اي سمنان