معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به همراه استاندار سمنان ، فرماندار دامغان و تعدادی از مسئولین اجرایی استان و شهرستان دامغان از پست در حال احداث 63/20کیلوولت صنعتی دامغان بازدید نمودند.
1400/07/28
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان در بازدید معاون وزیر صمت از پست در حال احداث 63 کیلوولت صنعتی سرخه : پست 20/63 کیلوولت صنعتی سرخه ، زمینه تأمین برق متقاضیان برق در شهرک صنعتی سرخه را فراهم خواهد آورد.
1400/07/27
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان از آغاز عملیات نصب تجهیزات برقی، ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی پروژه احداث پست 63.20 کیلوولت صنعتی دامغان خبر داد.
1400/07/26
ثبت و ورود اطلاعات املاک دستگاه های اجرایی در سامانه سادا (سامانه اموال دستگاه های اجرایی) برای شرکت برق منطقه ای سمنان به 97% رسید.
1400/07/25
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان به همراه معاون طرح و توسعه شرکت ، از پروژه در حال احداث خط 63 کیلوولت دو مداره میامی – عباس آباد بازدید و در جریان جزئیات اجرایی و میزان پیشرفت آن قرار گرفت .
1400/07/24
مدیر دفتر فنی نظارت بر تولید معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان از اتمام پروژه احداث دیوار محافظ اطراف دکل های انتقال در خط 230 کیلوولت آهوان – دامغان خبر داد .
1400/07/21
شركت برق منطقه اي سمنان