با هدف افزايش دقت در كنترل و مانيتورينگ تجهيزات پست‌هاي فوق توزيع، افزايش كارايي تجهيزات، تحليل دقيق‌تر حوادث و استفاده از تكنولوژ‌ي‌هاي جديد در بهره‌برداري از سيستم‌ها، سيستم اتوماسيون صنعتي متمركز پست‌هاي فوق توزيع، در 4 پست منطقه شاهرود نصب و راه‌اندازي گرديد.
1397/12/27
با هدف افزايش آمادگي واحدهاي مختلف معاونت بهره برداري براي زمان پيك تابستان 98 ، ارزيابي داخلي در بخش هاي بهره برداري، پست، خط و رلياژ توسط كارشناسان اين بخش ها و با حضور ميداني در پست ها و خطوط انتقال استان سمنان برگزار گرديد .
1397/12/25
با حضور مديران و معاونين و كاركنان شركت برق منطقه اي سمنان، كارگاه خلاقيت پيشرفته نظام پيشنهادها در سالن اجتماعات اين شركت برگزار شد.
1397/12/22
سند مديريت استراتژيك در شركت برق منطقه اي سمنان ، مورد بازنگري قرار گرفت .
1397/12/22
با حضور مديران و كارشناسان شركت برق منطقه اي سمنان ، نشست آموزشي روش هاي صحيح مطالعه و تند خواني در اين شركت برگزار گرديد .
1397/12/22
همزمان با بزرگداشت روز شهدا ، مديرعامل شركت برق منطقه اي سمنان به همراه جمعي از معاونين و مديران و مسئول امور ايثارگران اين شركت با حضور در منزل شهيد احمد نظري با خانواده اين شهيد ديدار كرد .
1397/12/22
شركت برق منطقه اي سمنان
شركت برق منطقه اي سمنان
شركت برق منطقه اي سمنان