شناسه ملی  :۱۰۸۶۰۰۱۱۳۷۵

 

کد اقتصادی: 411139113918

 

نوع شخصیت حقوقی : دولتی

 

دستگاه بالا دستی : وزارت نیرو ، شرکت مادر تخصصی توانیر

 

آدرس:  سمنان ، بلوار قدس ، خیابان برق ، شرکت برق منطقه ای سمنان

 

شماره تماس:   33322002-023

 

ساعات کاری              شنبه ها                                 7 الی  15:45

                              یکشنبه الی چهارشنبه        7      الی  15:30


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0