فرم نظر سنجی
   لطفا تاریخ ثبت نظر خود را ثبت نمایید .   
  1-میزان آشنایی شما با ضوابط اجرای برنامه پاسخگویی بار و تبعات عدم همکاری دراین برنامه به صورت کامل، چگونه است؟   
  2-اطلاع رسانی در خصوص تعرفه ونحوه محاسبه بهای برق تا چه حد مناسب است؟   
  3-میزان رضایتمندی شما در خصوص شفافیت نحوه محاسبه قبوض چگونه است؟ و اطلاعات مندرج روی قبوض برق مصرفی را تا چه حد کافی وشفاف می دانید؟  
  4-رضایت شما درخصوص نحوه ی توزیع صورتحساب به چه میزان است؟   
  5-آیا طی سال گذشته برنامه ای جهت کاهش شدت انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی یا ممیزی انرژی داشته اید؟  
  6-آیا در سال گذشته (سال1400) ، قطع برق از سوی شرکت برق منطقه ای سمنان به تاسیسات شما خسارت وارد نموده است؟  
  7- آیا در سال گذشته در خصوص بهبود پارامترهای کیفیت توان و تاثیر آن بر شبکه اقداماتی از طرف آن شرکت انجام شده است ؟  
  8-بطور کلی کیفیت برق تحویلی را چگونه ارزیابی می کنید؟    
   9-میزان رضایتمندی شما از سرعت  و کیفیت ارائه خدمات فنی و مهندسی شرکت برق منطقه ای سمنان در پست بالا دست چگونه است؟   
  10-میزان رضایتمندی شما از سرعت رفع عیب و رفع خاموشی مربوط به پست بالا دست چگونه است؟   
  11-برای ترغیب مشترکین در همکاری برنامه پاسخگویی بار چه پیشنهادی دارید؟  
  12-جهت بهبود و تقویت همکاری فی مابین ، چه پیشنهادی را مطرح می نمائید.  
  ارسال

6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0