• ساعت : ۱۱:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 50
  • کد خبر : ۴۴۶۰
تقدیر معاون برق و انرژی وزارت نیرو از شركت برق منطقه ای سمنان
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در گردهمائی مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق کشور که در سالن اجتماعات وزارت نیرو برگزار شد از شرکت برق منطقه ای سمنان تقدیر کرد .

<p>&lt;p align=&quot;center&quot; dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:18.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Titr&amp;quot;&quot;&gt;تقدیر معاون برق و انرژی وزارت نیرو&amp;nbsp; از شرکت برق منطقه ای سمنان&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;center&quot; dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Nazanin&amp;quot;&quot;&gt;معاون برق و انرژی وزارت نیرو در گردهمائی مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق کشور که در سالن اجتماعات وزارت نیرو برگزار شد از شرکت برق منطقه ای سمنان تقدیر کرد .&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Nazanin&amp;quot;&quot;&gt;همایون حائری، معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اهداء لوح تقدیری از مدیران و مجموعه دست اندرکار شرکت برق منطقه ای سمنان به جهت شرکت در نخستین جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق تقدیر کرد .&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Nazanin&amp;quot;&quot;&gt;در بخشی از این تقدیرنامه آمده است : &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&amp;quot; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Nazanin&amp;quot;&quot;&gt;یکی از موثرترین روش های نو آوری باز می تواند در قالب فن بازارها دنبال شود تا دو سوی عرضه و تقاضا از ظرفیت ها و چالش های یکدیگر اطلاع حاصل کنند .نخستین جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق ایران توانست جامعه بزرگ و تخصصی صنعت برق ،شرکت های فناور و دانش بنیان و جامعه علمی کشور را گرد هم آورده ،ظرفیت ها و چالش های این سه جامعه بزرگ را به خوبی هم رسانی کرده و افقی روشن از ایران قوی را برای صنعت برق ،شرکت های دانش بنیان و فناور و جامعه علمی کشور ترسیم نماید .&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Nazanin&amp;quot;&quot;&gt;لازم می دانم از تلاش های آن شرکت در برگزاری این رویداد بزرگ قدردانی نمایم .&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&amp;quot;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;20ouu.jpeg&quot; src=&quot;/_douranportal/usersfiles/daftar1_3179/images/20ouu.jpeg&quot; style=&quot;height:334px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0