• ساعت : ۱۲:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ 
  • تعداد بازدید : 106
  • کد خبر : ۴۴۸۰
انتصاب كارشناس شركت برق منطقه ای سمنان به عنوان رئیس كمیته ورزش و فعالیت بدنی دستگاههای اجرایی استان سمنان
کارشناس ورزش و سلامت شرکت برق منطقه ای سمنان ،بعنوان رئیس کمیته ورزش و فعالیت بدنی دستگاههای اجرایی استان سمنان منصوب شد .

<p>&lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:18.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Titr&amp;quot;&quot;&gt;انتصاب کارشناس شرکت برق منطقه ای سمنان به عنوان &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:18.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Titr&amp;quot;&quot;&gt;رئیس کمیته ورزش و فعالیت بدنی دستگاههای اجرایی استان سمنان&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Nazanin&amp;quot;&quot;&gt;کارشناس ورزش و سلامت شرکت برق منطقه ای سمنان ،بعنوان رئیس کمیته ورزش و فعالیت بدنی دستگاههای اجرایی استان سمنان منصوب شد .&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Nazanin&amp;quot;&quot;&gt;طی نامه ای از سوی سید محمد تقی علوی مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان، احمد اخلاقی کارشناس ورزش و سلامت شرکت برق منطقه ای سمنان، به عنوان رئیس کمیته ورزش و فعالیت بدنی دستگاههای اجرایی استان سمنان معرفی شد . &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Nazanin&amp;quot;&quot;&gt;گفتنی ست احمد اخلاقی افتخاراتی چون عضویت در کمیسیون داوران فدراسیون تکواندو ایران ، سرمربی تیم ملی تکواندو پومسه مردان ایران ، سرمربی تیم ملی تکواندو پومسه کشور و کسب هشت مدال جهانی و سه مدال آسیایی پومسه را در کارنامه ورزشی خود دارد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p dir=&quot;RTL&quot; style=&quot;margin-bottom:0.0001pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:150%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Nazanin&amp;quot;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;6565.jpeg&quot; src=&quot;/_douranportal/usersfiles/daftar1_3179/images/6565.jpeg&quot; style=&quot;height:500px; width:500px&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0