یعسوب قلیچ لی

مدیر امور تدارکات و قراردادها

تاريخ تولد :  1360/04/29
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
کارشناس پستکارشناس نظام های مدیریتیرئیس اداره انبارها
تلفن : 
02331102330
تحصيلات : 
کارشناسی ارشد صنایع-مدیریت سیستم ها و بهره وری
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
سوابق تامین اجتماعی 1386/03/01 1386/11/30
سوابق تامین اجتماعی 1386/12/01 1387/03/18
کارشناس پست 1387/03/19 1388/07/30
کارشناس نظامهاي مديريتي 1388/08/01 1391/12/20
کارشناس نظامهاي مديريتي 1391/12/21 1394/04/13
کارشناس نظامهاي مديريتي 1394/04/14 1396/02/31
کارشناس نظامهای مدیریتی و ارزیابی عملکرد 1396/03/01 1397/12/25
رئیس اداره انبارها 1397/12/26 1401/01/30
مدیر امور تدارکات و قراردادها 1401/02/01 _

6.1.7.0
V6.1.7.0