ابراهیم اسدی

مدیر امور دیسپاچینگ

تاريخ تولد :  1353/05/03
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
02331102112
تحصيلات : 
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
مسئول برق 1379/09/04 1382/10/31
کارشناس دیسپاچینگ 1382/11/01 1383/12/29
کارشناس کنترل شبکه 1384/01/01 1385/10/30
کارشناس سیستم اسکادا 1385/11/01 1386/12/29
مدير امور ديسپاچينگ و مخابرات 1387/01/01 1388/07/30
مدير امور ديسپاچينگ و مخابرات 1388/08/01 1394/05/04
مدير امور ديسپاچينگ و مخابرات 1394/05/05 1397/10/29
مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات 1397/10/30 1499/99/99

6.1.7.0
V6.1.7.0