حسینعلی قدوسی

مدیر دفتر بازار برق

تاريخ تولد :  1355/05/05
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
02331102117
تحصيلات : 
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
اپراتور پست 230 کيلوولت سمنان 1379/06/05 1382/04/30
اپراتور نيروگاه 1382/04/31 1382/09/30
اپراتور نيروگاه 1382/10/01 1384/10/02
کارشناس بازار برق 1384/10/03 1388/08/01
مدير دفتر بازار برق 1388/08/02 1394/05/04
مدير دفتر بازار برق 1394/05/05 _

6.1.7.0
V6.1.7.0