فهیمه طاهریان

مدیر دفتر فنی انتقال

تاريخ تولد :  1362/06/28
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
02331102113
تحصيلات : 
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
کارشناس پی ال سی و مرکز تلفن 1385/01/28 1386/06/30
کارشناس پی ال سی و مرکز تلفن 1386/06/31 1387/03/31
کارشناس مسئول مطالعات سیستم 1387/04/01 1388/08/01
کارشناس مسئول مطالعات سیستم و طرح جامع 1388/08/02 1393/08/30
رئيس گروه مطالعات سيستم و آرشيو فني 1393/09/01 1394/05/04
رئيس گروه مطالعات سيستم و آرشيو فني 1394/05/05 1499/99/99

6.1.7.0
V6.1.7.0