میثم همتی

مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار

تاريخ تولد :  1360/04/23
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
02331102388
تحصيلات : 
دکترای تخصصی برق
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
کارشناس مديريت مصرف و مطالعات سيستم 1384/02/14 1388/08/01
کارشناس مطالعات سيستم 1388/08/02 1392/11/12
کارشناس مطالعات سيستم 1392/11/13 1393/10/09
کارشناس مسئول برآورد بار و مطالعات سیستم 1393/10/10 1394/04/13
کارشناس مسئول برآورد بار و مطالعات سيستم 1394/04/14 1398/10/30
مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار 1398/11/01 _

6.1.7.0
V6.1.7.0