مديرعامل شركت برق منطقه اي سمنان از برق دار شدن بخش 400 كيلوولت پست برق 63 /400 كيلوولت ايوانكي پس از اتمام عمليات اجرايي و تستهاي راه اندازي خبر داد.
1398/06/26
با حضور تعدادي از كاركنان پستهاي انتقال و فوق توزيع و واحد تاسيسات ،دوره آموزشي روشنايي معابر برگزار گرديد .
1398/06/26
با حضور تعدادي از كاركنان شركت برق منطقه اي سمنان و همسران آنان دوره آموزشي "ارتباط موثر در خانواده" برگزار شد .
1398/06/24
مديركل دفتر فني و نظارت شبكه انتقال شركت توانير به همراه تعدادي از مديران و كارشناسان اين شركت با حضور در معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي سمنان، ضمن بازديد از پروژه هاي تحقيقاتي اين معاونت در نشستي با مديران و كارشناسان ، به گفتگو پرداخت.
1398/06/23
با حضوركاركنان شركت برق منطقه اي سمنان ، مراسم عزاداري سيد و سالار شهيدان حضرت ابا عبدا.. الحسين(ع) در نمازخانه اين شركت برگزار گرديد .
1398/06/17
همزمان با آئين افتتاح پرديس فناوري كياني كه با حضور معاون علمي و فناوري رئيس جمهور ، استاندار سمنان و ديگر مسئولين اجرايي استان سمنان و مديرعامل شركت برق منطقه اي سمنان در شهميرزاد انجام گرفت ، از سامانه مديريت وضعيت تجهيزات و تأسيسات شبكه انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه اي سمنان در مواجهه با مخاطرات طبيعي رونمايي شد.
1398/06/13
شركت برق منطقه اي سمنان