به مناسبت گراميداشت سي امين سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) و پانزدهم خرداد و با حضور كاركنان شركت برق منطقه اي سمنان ، يك دوره مسابقات فوتسال در اين شركت برگزار گرديد.
1398/03/26
يك دوره مسابقات دارت با حضور تعدادي ازكاركنان و بسيجيان شاغل در شركت برق منطقه اي سمنان ، برگزار گرديد .
1398/03/21
با حضور مدير عامل شركت برق منطقه اي سمنان ، مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان سمنان، نماينده معاونت راهبري شبكه برق كشور و برخي از معاونين اين دو شركت ، بر برنامه ريزي و اجراي طرح هاي مديريت بار در سال 98 تاكيد گرديد.
1398/03/13
با حضور مديرعامل ، معاونين و تعدادي از مديران شركت برق منطقه اي سمنان ، كتابخانه اين شركت در فضايي جديد ، افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت .
1398/03/12
دفتر حراست و امور محرمانه شركت برق منطقه اي سمنان بعنوان حراست برتر صنعت برق كشور در سال 1397 معرفي گرديد.
1398/03/07
بسيجيان و كاركنان شركت برق منطقه اي سمنان در طرح اطعام و اكرام ايتام و مستمندان در ماه مبارك رمضان شركت نمودند .
1398/03/05
شركت برق منطقه اي سمنان