تاریخچه شرکت
 
 

فعاليت صنعت برق در استان سمنان از سال 1302 با نصب يك دستگاه موتور شش سيلندر كارخانه كبريت سازي و دستگاه ليموناد سازي در شاهرود آغاز  شد ، و پس از آن اهالي شهرستان سمنان با تاسيس كارخانه ريسمان ريسي و نصب دو دستگاه موتور ژنراتور ديزلي با قدرت 100 كيلووات در سال 1310 ، شهرستان دامغان با نصب دو دستگاه موتور روسي هر كدام به قدرت 30 كيلووات در ميدان امام كنوني در سال 1320 و شهرستان گرمسار با استقرار يك دستگاه ژنراتور كوچك كه به وسيله موتور تراكتور به گردش در مي آمد در ميدان قديمي شهر در سال 1323 براي اولين بار از اين نعمت بزرگ برخوردار شدند.

صنعت برق استان پس از انتقال به مجموعه دولت  تا سال 1367 بامديريت شركت برق منطقه اي تهران اداره مي شد و پس از آن  تحت نظارت مستقيم وزارت نيرو و سپس شركت مادر تخصصي توانير در بخشهاي توليد ، انتقال ،  فوق توزيع ، و توزيع برق با عنوان شركت برق منطقه اي سمنان  مشغول به فعاليت گرديد واز سال 1386 با استقلال شركت توزيع نيروي برق استان سمنان  مسئوليت توزيع انرژي الكتريكي  به آن شركت محول و شركت برق منطقه اي همچنان  د ربخش توليد ، انتقال ، و فوق توزيع برق در محدوده وسيع استان سمنان با وسعتي حدود 98 هزار كيلومتر مربع  كه 6/5 درصد وسعت كشوررا به خود اختصاص داده ، خدمت رسان مردم شريف اين خطه از ايران اسلامي است.

شركت برق منطقه اي سمنان به لطف خداوند ، همت كاركنان متخصص ومتعهد ، حمايت مديران ارشد استان و صنعت برق كشور و همدلي مردم شريف ، با اجراي پروژ ههايي به ويژه در سالهاي اخير، بستر و زيرساخت مناسبي را براي توسعه بخشها ي مختلف اقتصادي و خدماتي فراهم آورده است.

اين شركت درحال حضر با وجود 2 نيروگاه سيكل تركيبي ، پستهاي برق 400 - 230 و 63 كيلولت و ارتباط با استانهاي بزرگ همجوار نظير مازندران و گلستان در شمال – خراسان رضوي در شرق و استان تهران در غرب در سطوح 400 و 230كيلولت ، انرژي الكتريكي را با كيفيت ، ضريب اطمينان و قابليت مانور مناسب براي بهر ه مندي مشتركين برق به خصوص در بخش صنعت و كشاورزي فراهم مي آورد . تركيب مصرف برق در استان سمنان نيز از شرايط بسيار خوبي برخورداراست به طوري كه بيش از 70 درصد انرژي الكتركي در بخش صنعت و كشاورزي استفاده مي شود.

استان توجه به توسعه توليد برق در بخش انرژ هاي نو با توجه به سياستهاي صنعت برق كشور و قابليتهاي خوب در اين حوزه  نظير آفتاب و باد مناسب  ، همچنين  توسعه توليد انرژي الكتريكي از طريق  نيروگا هاي مقياس كوچك از ديگر فعاليتها و برنامه هاي اين شركت محسوب مي شود.

از ديگر فعاليتهاي شركت بر ق منطقه اي سمنان مي توان به  توسعه فرهنگ مصرف بهينه بر ق ، تعامل سازنده با مشتركين و صنايع استان به ويژه به منظور پيك سايي در ساعات اوج بار ، توجه به استقرار سيستمها ، مدلها و استاندارهاي نوين مديريتي نظير دريافت گواهينامه هاي مديريت كيفيت ، ايمني و بهداشت ، و محيت زيست در قالب سيستم مديريت يكپاچه ، نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها ، تدوين برنامه استراتژيك شركت ،  همراه با توسعه مشاركت كاركنان از طريق بهينه سازي كميته هاي موجود بارويكرد استفاده بيشتر از ظرفيتهاي كارشناسان و مديران د رتمامي نقاط استان، اشاره كرد.

كسب موفقيت هاي مختلف در حوزه ماموريت اصلي شركت و تامين انرژي الكتريكي با كيفيت مناسب و همچنين در بخش هاي فرهنگي ، ورزشي ، علمي و تحقيقاتي ، ديني و مذهبي وساير موارد نشان از توانايي كاركنان مجموعه اي است كه در ادامه راه همكارن شهيد والا مقامشان  ، شهيدان غلامعلي ميرحاج – احمد قاسميان – حميد رضا محمدي كياء و محمد اسماعيل كريمي و سفارش ها و تاكيدات معمار كبير انقلاب ومقام معظم رهبري ، رياست محترم جمهوري ،  خدمت به مردم را افتخار خود  مي دانند.

 

افتخار ما خدمت به مردمي است كه شايست خدمتند.

 منبع : روابط عمومي

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/02/29
تعداد بازدید:
11643