ارتباط با حراست و بازرسین سازمان


 

    شماره پیام کوتاه : ............................................................................................................................ 3000290113

    شماره تماس بازرسی : .................................................................................................... 331102365- 023

    شماره نمابر : ....................................................................................................................... 33331895 - 023

     پست الکترونیک : ........................................................................................... h_albooyeh[at]semrec.co.ir 

    صندوق پستی دفتر بازرسی :  ..................................................................................................394- 35135

   کد پستی شرکت برق منطقه ای سمنان : ........................................................................46171- 35196

 

« کلیه اخبار و اطلاعات دریافتی در حراست و بازرسی به صورت محرمانه محفوظ خواهد ماند »

تاریخ به روز رسانی:
1401/10/07
تعداد بازدید:
4762