ارتباط با افراد پاسخگوی هر خدمت
شناسه خدمت   عنوان خدمت کارشناس  شماره تماس ایمیل ساعات پاسخگویی
13032117100 تسویه حساب مشترکین
آقای رضا غنایی 023-31102336 r.ghanaee@semrec.co.ir روزهای شنبه تا چهارشنبه
از ساعت 7:30 الی 15:30
13032117101  تغییر تعرفه یا گزینه انشعاب مشترکین 
13032117102 صدور قبض المثنی برای مشترکین 
13032117103  صدور قبض میان دوره مشترکین 
13032117104  درخواست بررسی صورت حساب مشترکین
13032117105 مشاهده سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین 
13032118100  درخواست افزایش قدرت انشعاب مشترکین
13032118101   درخواست کاهش قدرت انشعاب مشترکین 
13032119101   درخواست برقراری انشعاب 
13032119102   درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب مشترکین 
13032117106  مشاهده سوابق پرداخت مشترکین آقای رضاپیوندی 023-31102239 reza91@semrec.co.ir
13032118102   درخواست کاهش موقت قدرت انشعاب مشترکین 
13032118103   درخواست جمع آوری دایم انشعاب مشترکین 
13032118104  درخواست تغییر نام مشترکین 
13032118105  درخواست آزمایش کنتور مشترکین 
13032118106   درخواست قطع موقت انشعاب مشترکین 
13032118107   درخواست وصل مجدد انشعاب مشترکین 
13032118108   درخواست تفکیک انشعاب مشترکین 
13032118109   درخواست ادغام انشعاب مشترکین
13032119100  درخواست اصلاح اطلاعات متقاضیان و مشترکین
13032121100  درخواست صدور موافقت اصولی احداث نیروگاه های تولید پراکنده آقای حسین رضایی 023-31102332 rezaei@semrec.co.ir
13032121104  درخواست صدور تائیدیه اتصال به شبکه نیروگاه‌های تولید پراکنده
13032121103   درخواست ارائه معرفی‌نامه به سرمایه‌گذار مولدها
13032121102  درخواست تنظیم قرارداد نیروگاه‌های تولید پراکنده
13032121101   درخواست صدور موافقت‌نامه اتصال به شبکه سراسری برق
13032121105  درخواست تعیین نرخ برق نیروگاه­های تولید پراکنده
13032121106   درخواست تائید صورتحساب نیروگاه‌های تولید پراکنده
تاریخ به روز رسانی:
1400/07/29
تعداد بازدید:
375