درباره استان
 
پيشينه تاريخي
طبق نوشته بارتولد مستشرق روسي ايالت قومس همان ولايتي است كه دركتاب ايردورخاراكسي بنام قومسيته ديده ميشود. درمسطورات بطلميوس نيز قسمتي ازايالت بزرگ پارت بنام كوميس ثبت گرديده است. در كتابهاي دوره ساساني بامتن پهلوي نيز از اين شهر نام برده شده و بهمين جهت تائيد     مي شود كه شهر تاريخي و كهن كومش كه بعدا" عربها آنرا قومس ناميده اند مورد توجه خاص ايرانيان قديم بوده است .مورخان بناي شهر سمنان رابه طهمورث و ديوبند وبناي دامغان رابه هوشنگ نبيره كيومرث از پادشاهان پيشدادي نسبت داده اند . و اين نواحي محل حكمراني پيشداديان و كيانيان بوده كه يكي از سه شاخه آريائي نژاد مستقر درايران بشمار ميرود.
 
 
موقعيت طبيعي
استان سمنان و مساحت آن حدود 4 برابراستان تهران است. اين استان با مركزيت شهرستان سمنان از جانب شمال به استان مازندران از جنوب به استان اصفهان از مشرق به استان خراسان و از مغرب به استان تهران محدود است . براساس آخرين تقسيمات كشوري استان سمنان داراي 8 شهرستان (سمنان ، شاهرود ، دامغان ، گرمسار ، مهديشهر ، آرادان ، ميامي و سرخه ) است . از نظر آب و هوا استان سمنان به سه منطقه تقسيم ميشود :
  • الف : قسمت جنوبي شامل گرمسار، آرادان، سرخه، سمنان و دامغان داراي آب وهواي گرم و خشك
  • ب : قسمت شمالي : شامل شاهرود، مهديشهر و شهميرزاد داراي آب و هواي نسبتا" سرد و خشك
  • ج : قسمت شمال شرقي : شامل دشت ميامي و كالپوش داراي آب و هواي سرد و مرطوب .
استان سمنان بدليل داشتن موقعيت و امكانات مناسب طبيعي و وسعت بسيار زيستگاه مناسبي براي حيات انواع وحوش بشمار ميرود. دراين استان در منطقه حفاظت شده ( توران – پرور و خوشييلاق ) كه از لحاظ ضرورت حفظ و احياي رستني هاو جانوران وحش داراي اهميت خاصي است .مناطق شمالي استان بدليل واقع شدن در دامنه هاي جنوبي سلسله جبال داراي آب وهواي بسيار مناسب ( شامل جنگلهاي منطقه خوش ييلاق وابرشاهرود – چشمه علي دامغان و منطقه ييلاقي پرورو شهرهاي مهديشهر و شهميرزاد درشمال سمنان ) است . همچنين مناطق بسيار سرسبز و زيباي حفاظت شده سطح استان زيستگاه انواع وحوش ميباشد.
استان سمنان در دامنه هاي جنوبي سلسله جبال البرز در شرق گرمسار قرار گرفته و يك منطقه كويري به شمار مي آيد به طوري كه از شمال به جنوب از ارتفاع آن كاسته شده و به كوير نمك منتهي مي گردد. اين استان با قدمت دو هزار ساله سرشار از آثار تاريخي و آكنده از اصيل ترين بناها است ، بناهايي كه استوار و پابرجا طوفان هاي زمانه را پشت سر نهاده اند . امروزه اين كهن سرزمين مركز استاني است كه شاهرود ، دامغان ، گرمسار و مهديشهر را نيز زير پوشش دارد ، اين شهرها نيز كهنه و ديرينگي دارند و هر يك فراز و نشيب هاي تاريخي فراواني را پشت سر گذاشته اند و در لحظات حساس تاريخي نقش حساس خود را بازي كرده اند.
 
 
زبان
زبان سمنان بعلت ويژگي خود مورد توجه دانشمندان و ايرانشناسان قرار گرفته است و اين زبان راميتوان نزديك به زبان پهلوي دانست كه طي دورانهاي مختلف دست نخورده باقي مانده است و به گويشهاي سنگسري – شهميرزادي –سرخه اي و لاسجردي تقسيم شده است. زبان شهرهاي شاهرود- دامغان وگرمسار فارسي بوده واهالي به لهجه هاي محلي سخن ميگويند . ضمنا"مهاجرين ساكن گرمسارعلاوه بر آشنائي به زبان فارسي به زبانهاي محلي تركي – عربي وتاتي تكلم مي كنند.باعنايت به برخورداري از منابع معدني غني و برخورداري از زيربناهاي نسبتا"مناسب همجواري باتهران توسعه چشمگيربخش صنعت - تراكم جمعيتي پائين و بابيش از 081/0 جمعيت باسواد بالاي 6 سال در راستاي تمركززدائي ازتهران استان ميتواند نقش مهمي راايفا نمايد.
 
بناهاي تاريخي و مفاخر استان سمنان
ازبناهاي تاريخي استان كه داراي جاذبه هاي فراوان توريستي مي باشد ميتوان ازمسجد جامع – مسجد امام خميني – ارگ سمنان – گرمابه پهنه – بقاع امامزاده يحيي – امامزاده علي ابن جعفر – امامزاده اشرف – بارگاه علوي – مقابرشيخ علاءالدوله و پيرنجم الدين و مسجد قائم مهديشهردر شهرستان سمنان مسجدتاريخانه - مسجد جامع – برج پيرعلمدارمهماندوست – بقعه امامزاده جعفر ومقابر شاهرخ ميرزا و عبدالمعالي – قلعه گردكوه و چشمه علي درشهرستان دامغان – مسجد جامع شاهرود و آرامگاه شيخ ابوالحسن خرقاني – برج كاشانه بسطام – مسجد جامع بسطام – بقعه امامزاده محمد – مسجد بايزيد و آرامگاه و صومعه بايزيد بسطامي در شهرستان شاهرود وبقاع امامزاده علي اكبر وامامزاده كوشك و قلعه تپه ياتري در شهرستان گرمسار نام برد. و از مشاهير .مفاخر استان ميتوان به منوچهري دامغاني – بايزيد بسطامي – ابن يمين فريومدي – شيخ ابوالحسن خرقاني - شيخ علاءالدوله سمناني - يغما جندقي – فروغي بسطامي و ............. اشاره نمود .
 
 
منبع : روابط عمومي 

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/02/29
تعداد بازدید:
12744