راهبرد مشاركت

شركت برق منطقه اي سمنان در راستاي بهبود خدمات قابل ارائه به ذينفعان خود، اقدام به تدوين دستورالعمل نظرسنجي با هدف دريافت نظرات مشتريان جهت افزايش رضايتمندي آنها از عملكرد شركت نموده است. با استناد به اين دستورالعمل يك نظرسنجي ساليانه با همكاري دفاتر مشتركين و روابط عمومي از مشتركين خاص حوزه صنعت برق صورت مي پذيرد.

 همچنين استقرار نظام پيشنهادها در اين سازمان را مي توان ابزاري در جهت برانگيختن ، تقويت و بهره مندي از سرمايه هاي فكري و گنجينه عقول جمعي در راستاي افزايش بهره وري و بهبود مستمر فعاليت ها و فرايندهاي سازمان دانست و آنرا به عنوان اولين مرحله در استقرار مديريت مشاركتي تلقي نمود .

بر مبناي اين نظام ، كاركنان و كليه صاحبان انديشه ، ضمن نگرش نقادانه به وضعيت موجود با به كارگيري قوه خلاقيت ، ابتكار و توان فني و تخصصي خود ، نسبت به ارائه ايده و پيشنهاد در جهت بهبود امور و نيل به وضعيت مطلوب اقدام مي نمايند و به اين ترتيب امكان مشاركت آنان در روند تصميم سازي ، تصميم گيري و حل مسائل سازمان فراهم مي گردد .

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/25
تعداد بازدید:
500