مديريت مصرف و اهداف آن

  مديريت مصرف

مديريت مصرف : شامل مجموعه اي ازفعاليتهاي بهم پيوسته بين صنعت برق و مشتركين آن به منظور تعديل بار مصرفي مشترك است تا بتوان با كارايي بيشتر و هزينه كمتر به مطلوبيت يكساني در زمينة مصرف دست يافت. از پيش نيازهاي اصلي در مسير توسعه، ترسيم اهداف، ابعاد و راهكارهاي رسيدن به موضوع و تعيين شاخصهايي براي سنجش و ارزيابي روند و چگونگي پيشرفت امور مي باشد. مديريت مصرف انرژي الكتريكي باتوجه به پتانسيل هاي بالقوه در اين بخش و همچنين استراتژي كلان و چشم انداز توسعه كشور و نيز رشد روزافزون تقاضا براي انرژي الكتريكي اهدافي بشرح زير را دنبال مي نمايد:

فراهم آوردن زمينة مناسب جهت استفاده منطقي از انرژي

ارائه روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي

افزايش بازدهي تاسيسات صنعتي

تشويق به استفاده از سيستمها و فرآيندهايي با كارايي بيشتر

تمامي كارخانجات ، مصرف كنندگان بزرگ انرژي هستند، اما بعضي از آنها بيشتر از ديگران انرژي مصرف مي‌كنند. به اين گروه كارخانجات بسيار انرژي بر مي‌گويند. كارخانجات توليد سيمان، فولاد و فلزات و همچنين نيروگاهها يعني كارخانجات توليد برق، انرژي زيادي به صورت برق يا مواد سوختني مصرف مي‌كنند. نوع انرژي مصرف شده در صنايع يكسان نيست و به نوع صنعت وابسته است. در صنايع شيميايي بيشتر از انرژي فسيلي (نفت و گاز) و در صنايع فلزي ( با كوره‌هاي الكتريكي نظير صنايع فولاد، آلومنيوم، آهن، مس) بيشتر از انرژي برق استفاده مي‌شود. در بعضي از صنايع هم مثل صنايع ساخت سيمان، كاغذ سازي و صنايع غذايي ( نظير صنايع قند و شكر) از هر دو نوع انرژي به ميزان تقريبا يكساني استفاده مي‌شود. در كشور ما تقريبا 27% يعني حدود يك سوم از كل انرژي در اين بخش مصرف مي‌شود‌. اما بايد توجه داشت كه مصرف انرژي در اين بخش كه در حال حاضر كمتر از بخش خانگي و تجاري است به سرعت افزايش مي‌يابد ، زيرا كشورمان در حال سازندگي است و تعداد كارخانجات روز به روز بيشتر مي‌شوند.

 
منبع : دفتر خدمات مشتركين و مديريت مصرف و وصول درآمد
تاریخ به روز رسانی:
1395/02/29
تعداد بازدید:
2748