برگزاری دوره آموزشی دیزل ژنراتور در معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان

 

با حضور بهره برداران و اپراتورهای پست های انتقال ، دوره آموزشی بهره برداری از دیزل ژنراتور در معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان برگزار گردید.

این دوره چهار روزه که در بهمن ماه سالجاری برگزار شد ، بهره برداران پست های انتقال در شهرهای سمنان و شاهرود با اصول کار و نحوه بهره برداری صحیح از دیزل ژنراتور آشنا شدند .

 

گفتنی است دیزل ژنراتورها در پست های حساس، جهت تامین برق مصارف اضطراری در زمان بی برق شدن پست ها نصب شده اند و بازدید و سرویس دوره ای از دیزل ژنراتورها جهت عملکرد صحیح در مواقع بحران در دستور کار قرار دارد .

 
 
تاریخ:
1398/12/21
تعداد بازدید:
226
منبع: