توسط شرکت برق منطقه ای سمنان صورت گرفت :

کسب حداکثر امتیاز شاخص اجرای دوره های آموزشی طی 8 سال پیاپی در جشنواره شهید رجایی

 

 

شرکت برق منطقه ای سمنان در 8 سال گذشته، حداکثر امتیاز محور مدیریت سرمایه انسانی ـ شاخص اجرای دوره های آموزشی مدیران و کارکنان را در ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجائی کسب نموده است.

اسداله مزدارانی عضو هیات مدیره و معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان با اعلام این خبر گفت: اجرای آموزش های تخصصی در جهت افزایش مهارتهای شغلی کارکنان امری مقدس و زمینه ساز تامین برق پایدار است.

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان کسب این موفقیت را حاصل حمایتهای مدیرعامل، تلاش کارکنان واحد آموزش و رابطین آموزشی واحدهای مختلف شرکت، وجود تفکر تیمی با رویکرد عدالت آموزشی دانست و اعلام داشت: در این سال ها ، فعالیتها و پروژه های ارزشمندی در عرصه توانمند سازی و افزایش مهارتهای مدیران و پرسنل انجام گرفته که می توان از "پروژه های توسعه مدیریت 1 و 2 " و " پروژه عارضه یابی سازمانی" نام برد.

وی گفت : پروژه آموزشی « توسعه مدیریت 1 » ، با هدف افزایش مهارتهای مدیریتی بر پایه 12 عنوان برنامه آموزشی برای مدیران شرکت تدوین و اجرا شد و بی شک یکی از بارزترین نتایج آن ایجاد نگرش استراتژیک به کارکنان شرکت ، بعنوان منشاء تغییر و بهبود بهره وری در سازمان می باشد.

اسداله مزدارانی «پروژه عارضه یابی سازمانی» با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی را بر 3 پایه اصلی مصاحبه بالینی ، تکمیل هفت برگ پرسشنامه (برای 170 نفر از همکاران ) و بازدید از محیط کاری همکاران مشتمل دانست و بیان داشت : گزارش تحلیلی پروژه بر 3 پایه نمودارهای توصیفی از ویژگیهای شخصیتی پرسنل ، تحلیل نقاط قوت و قابل بهبود از وضعیت موجود سرمایه های انسانی ، راهکارهای آموزشی و غیر آموزشی، بهبود عملکرد مدیران و کارکنان تدوین گردید که نتایج حاصل از این پروژه در یازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی پذیرفته و ارائه شد.

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان در ادامه افزود: با استفاده از نتایج «پروژه عارضه یابی سازمانی» پروژه توسعه مدیریت 2 طراحی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان با روش «یادگیری شتابنده» بصورت کارگاه آموزشی و مشاوره حضوری انجام گرفت که مدیران شرکت برق   منطقه ای سمنان علاوه بر حضور در دوره های آموزشی، از مشاوره اساتید در آن حوزه نیز بهره مند شدند که نتایج پروژه فوق در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پذیرفته و ارائه گردید.

گفتنی است با استفاده از نتایج «پروژه عارضه یابی سازمانی» در جهت افزایش روحیه و انگیزه پرسنل و همچنین بهبود توازن بین کار و زندگی آنان، بسته آموزشی مهارتهای فردی، با حضور همسران همکاران اجرا شد و در پایان دوره ، بمنظور آشنایی با کار کارکنان و حساسیت و اهمیت شغل آنان بویژه در بخش های فنی ، همسران همکاران، از محیط کار کارکنان بازدید نمودند.

 
 

 

تاریخ:
1399/01/06
تعداد بازدید:
210
منبع: