حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان در سامانه "سامد" 111

( سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت)

با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری سمنان و در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و بمنظور تعامل بیشتر با مردم و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات مردم شریف استان ، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ( سامد) حضور یافت .

در این جلسه که مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری و مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان و راه و شهرسازی استان نیز حضور داشتند ، مهندس سید علی اکبر صباغ ، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان ، در زمان حضور دو ساعته در سامانه تلفنی سامد ، به تماس ها و درخواست های مرتبط با فعالیت این شرکت، پاسخ داد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان ، سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ( سامد) را پل ارتباطی ارزشمندی برای مدیران و مردم دانست که موجب افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد شد .

 
 
تاریخ:
1399/04/08
تعداد بازدید:
26
منبع: