معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای سمنان خبر داد :

برقدار شدن تجهیزات جدید فیدرهای ترانس و اتمام عملیات بهینه سازی در پست63 کیلوولت شهید کریمی شاهرود

 معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای سمنان از برق دار شدن بخش پایانی پروژه بهینه سازی پست 63 کیلوولت شهید کریمی شاهرود با اعتباری بالغ بر 55000 میلیون ریال خبر داد.

مهندس مجید وفایی با اشاره به اینکه پروژه بهینه سازی پست 63 کیلوولت شهید کریمی شاهرود شامل اسقاط تجهیزات فرسوده و احداث فیدرهای جدید خط و پست در ایستگاه مذکور بوده است گفت : بازسازی و بهینه سازی پست 63 کیلوولت شهید کریمی با توجه به قدمت بسیار زیاد آن در راستای اهداف پدافند غیر عامل، مدیریت بحران، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع در منطقه شاهرود برنامه ریزی شده بود که با برقدار شدن بخش پایانی آن، پست مذکور مجددا در شبکه برق منطقه قرار گرفت.

وی با اشاره به افزایش سطح عملکرد بهینه سیستمهای حفاظت و کنترل پست برق مذکور در طی اجرای پروژه افزود : با توجه به اینکه ایستگاه مذکورتامین کننده توان مورد نیاز بخش های مهمی از شهرستان شاهرود می باشد، اجرای این پروژه دارای پیچیدگی های خاصی بود که با تکیه بر همت و توانمندی و سطح دانش کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان و تلاش مشاور و پیمانکار پروژه، همزمان با حفظ پایداری شبکه برق و تامین نیاز مشترکین در شبکه توزیع ، خروج از مدار و جایگزینی تجهیزات فرسوده ، با موفقیت به انجام رسید.

 
 
تاریخ:
1399/04/14
تعداد بازدید:
92
منبع: