در معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان انجام شد:

نصب گوی هشدار دهنده و تعویض مقره های معیوب در خطوط انتقال 63 کیلوولت شاهرود

 

همزمان با سرویس سالیانه در خطوط انتقال منطقه شاهرود ، تعویض مقره های آلوده و دمپرهای معیوب خطوط 63 کیلوولت میامی بیارجمند به انجام رسید.

مهندس مسعود رضایی ، مدیر امور انتقال شرق معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان با اعلام این خبر گفت : در این سرویس سالیانه ، دو عدد گوی هشدار دهنده بر روی سیم گارد خط 63شاهرود2-البرز نصب و مقره های آلوده و دمپرهای معیوب خطوط 63 کیلوولت میامی بیارجمند نیز تعویض گردید.

 
 
                            
تاریخ:
1399/08/25
تعداد بازدید:
43
منبع: