مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان:

 افزایش 6500 مگاولت آمپری ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع استان سمنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

 

مهندس سید علی اکبر صباغ، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل  شرکت برق منطقه ای سمنان با اعلام این خبر ، به بیان وضعیت عملکرد شرکت برق منطقه ای سمنان در بخش انتقال و فوق توزیع پرداخت .

وی با مقایسه وضعیت استان سمنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دربخش انتقال و فوق توزیع گفت : قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، صنعت برق استان دارای 95 کیلومتر مدار خطوط 63 کیلوولت بود که هم اکنون به برکت انقلاب اسلامی 768 کیلومتر مدار خطوط 400 کیلوولت و 448 کیلومتر مدار ، خطوط 230 کیلوولت و نزدیک به 1000 کیلومتر مدار خطوط 63 کیلوولت وجود دارد که جمعاً حدود 2000 کیلومتر مدار به طول خطوط انتقال و فوق توزیع در سطح استان افزوده شده است .

مهندس صباغ تعداد پست های فوق توزیع را قبل از انقلاب اسلامی تنها 2 پست 63 کیلوولت برشمرد و افزود : هم اکنون با احداث 44 پست برق ، تعداد پست های انتقال وفوق توزیع به 46 پست رسیده است ، که از این تعداد ، 5 پست 400 کیلوولت ، 10 پست 230 کیلوولت و 31 پست 63 کیلوولت را شامل می شود .

 مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان گفت: ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع نیز پس از پیروزی انقلاب  از 60 مگاولت آمپر به بیش از 6500 مگاولت آمپرافزایش یافته است.

 وی افزود : در حال حاضر ظرفیت پست های 400 کیلوولت استان 2400 مگاولت آمپر ، ظرفیت پست های 230 کیلوولت استان 2410 مگاولت آمپر و ظرفیت پست های 63 کیلوولت استان 1768 مگاولت آمپر می باشد که افزایشی معادل 6518 مگاولت آمپر را نشان می دهد.

 
 
 
 
تاریخ:
1399/11/21
تعداد بازدید:
80
منبع: