معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان :

تهیه استاندارد مدیریت ریسک پایایی شبکه سراسری برق ایران در شرکت برق منطقه ای سمنان

 

دکتر ترحمی، معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان از تهیه استاندارد مدیریت ریسک پایایی شبکه سراسری برق ایران در این شرکت خبر داد.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان یکی از ماموریتهای اصلی شورای پایایی شبکه برق ایران را در راستای تعیین مخاطرات بالقوه پایایی شبکه سراسری برق و میزان خسارت احتمالی ناشی از آنها ،تدوین و بهبود مستمر استانداردها و دستور العملهای مربوط به حوزههای پایایی شبکه دانست و گفت : در همین راستا، تدوین و به روزرسانی برخی از استانداردهای پایایی شبکه سراسری در دستور کار شورای پایایی قرار گرفته است .

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، شرکت برق منطقهای سمنان به عنوان یکی از اعضای شورای پایایی شبکه برق کشور ، تدوین استاندارد ارزیابی و مدیریت ریسک پایایی شبکه انتقال برق کشور که یکی از مهمترین موضوعات پایایی شبکه قدرت محسوب میشود، را با همکاری یکی از مشاوران خبره صنعت برق انجام داده است.

دکتر ترحمی، مدیریت ریسک پایایی شبکه قدرت را بیانگر سطح احتمال تأمین بار مشترکین در چهارچوب استانداردهای مرتبط و به میزان مورد تقاضا دانست و بیان داشت: این سطح با استفاده از شاخص‌هایی از قبیل تعداد دفعات، مدت و دامنه اثرات نامطلوب در تأمین نیاز مصرف‌کنندگان بیان می‌شود.

گفتنی است پیش نویس استاندارد مذکور توسط شرکت موننکو و برق منطقه ای سمنان تهیه و در کمیته بهره برداری شورای پایایی برق کشور مطرح و تائید گردیده است و پس از ویراستاری نهایی جهت اجرا به سایر برق های منطقه ای ابلاغ می گردد.

 
 
تاریخ:
1399/12/06
تعداد بازدید:
139
منبع: