چاپ مقاله کارشناس شرکت برق منطقه ای سمنان در مجله تخصصی خارجی

 

 مقاله کارشناس شرکت برق منطقه ای سمنان در مجله تخصصی برق قدرت کشور انگلستان چاپ گردید.

 این مقاله که با عنوان "طراحی و شبیه سازی سوییچ مغناطیسی و مدار بازنشانی برای تست فیدر کابلی با تولید پالس مکرر" توسط مهندس سعید صنعتی کارشناس مطالعات شبکه معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان و دکتر ابوالفضل واحدی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران نوشته شده در مجله تخصصی"Engineering and Technology research" (برق قدرت ) ودر انتشارات Academia Publication در کشور انگلستان به چاپ رسیده است.

مهندس سعید صنعتی کارشناس مطالعات شبکه شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به موضوع مقاله گفت : این مقاله در ارتباط با طراحی و شبیه سازی یکی از تجهیزات مورد استفاده در تست و تشخیص عیب در فیدر کابلی بوده و در آن مقادیر بهینه پارامترهای طراحی و نحوه تاثیر تغییرات آنها بر مشخصات پالس خروجی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود : در این مقاله به روابط طراحی برای مدار بازنشانی و کلید مغناطیسی پرداخته شده است.

 

تاریخ:
1400/03/05
تعداد بازدید:
135
منبع: