معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان در شرکت برق منطقه ای سمنان :

وجود نیروهای متخصص در شرکت برق منطقه ای ، نقش مهمی در افزایش

بهره وری و خدمت رسانی مناسب دارد.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان با حضور در شرکت برق منطقه ای سمنان ، از بخش های مختلف فنی و اداری این شرکت بازدید کرد.

مهندس فاطمه منصوری ، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان به همراه حسن اقوامی پناه ، مدیر کل دفتر برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری استانداری در این بازدید چند ساعته از مرکز دیسپاچینگ شرکت برق منطقه ای سمنان ، تاسیسات پست 230 کیلوولت سمنان و بخش های مختلف حوزه ستادی همچون کتابخانه ، کانون بازنشستگان صنعت برق ، مهد کودک و قسمت های اداری این شرکت دیدن نمودند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان در نشستی که در پایان این بازدید در جمع مدیرعامل ، معاونین و تعدادی از مدیران این شرکت داشت با تبریک هفته بزرگداشت بسیج گفت : امروز بیش از هر زمان دیگر برای توسعه و آبادانی کشور به روحیه بسیجی نیاز داریم.

فاطمه منصوری با اظهار تشکر از تلاش ها و زحمات پرسنل شرکت برق منطقه ای سمنان در انجام شایسته وظایف خود ، بیان داشت : وجود نیروهای متخصص در شرکت برق منطقه ای ، نقش مهمی در افزیش بهره وری و خدمت رسانی مناسب دارد.

وی با اشاره نقش مهم صنعت برق در توسعه زیرساخت کشور ، افزود: صنعت برق یکی از ارکان مهم توسعه یافتگی ست و به همین جهت باید توجه ویژه ای به این صنعت بشود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان با اشاره به حساسیت بالای کار در صنعت برق ، گفت : با وجود تحریم های ظالمانه و محدودیت منابع ، چالش های مختلفی در برابر صنعت برق وجود دارد که گذر از این شرایط ، نیازمند نیرو و عزمی قوی برای انجام امور محوله می باشد.

مهندس سید علی اکبر صباغ ، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان ضمن تشکر از حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان در این شرکت گفت : توجه به صنعت برق و دیده شدن تلاش پرسنل زحمتکش این صنعت، ما را در انجام وظیفه مان که خدمت به مردم شریف استان است مصمم تر می نماید .

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با اظهار قدردانی از حمایت های استانداری در تابستان سال جاری در مدیریت مصرف برق ادارات استان گفت : توجه ویژه استاندار و معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری از شرایط بوجود آمده در فصل تابستان و برنامه ریزی مناسب برای سازمان ها و دوایر دولتی در رعایت الگوی مصرف برق ، موجب شد تا کمبود برق در این ایام بهتر مدیریت بشود.

در ادامه این نشست ،علیرضا امینیان ، معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان گزارشی از اقدامات و فعالیت های این معاونت ارائه نمود.

 
 
 
 
 
 
 

 

تاریخ:
1400/09/03
تعداد بازدید:
23
منبع: