کسب رتبه عالی توسط شرکت برق منطقه ای سمنان

در ارزیابی عملکرد وزارت نیرو

 

شرکت برق منطقه ای سمنان موفق به کسب رتبه عالی در ارزیابی عملکرد سال 1399 (همایش سال 1400 مدیران ارشد وزارت نیرو) شرکت های برق منطقه ای زیر مجموعه توانیر گردید.

مهندس سید علی اکبر صباغ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان با بیان این موفقیت خاطر نشان ساخت: شرکت برق منطقه ای سمنان از مجموع 47 شاخص در زمینه های مختلفی چون: ذینفعان کلیدی، رشد و یاد گیری، مالی، فرآیندهای کلیدی و... در 34 شاخص حائز رتبه عالی گردیده است.

مهندس صباغ گفت : این ارزیابی در بین 16 شرکت برق منطقه ای در سطح کشور به عنوان شرکتهای تابعه شرکت مادر تخصصی توانیر و زیر مجموعه وزارت نیرو صورت گرفته که شرکت برق منطقه ای سمنان با کسب 93/917 امتیاز، حائز رتبه عالی گردیده است.

گفتنی ست در ارزیابی عملکرد مدیران ارشد وزارت نیرو ، شاخص هایی چون : متوسط زمان رسیدگی به شکایات و درخواست ها، انجام اقدامات نظارتی و مقابله با فساد اداری و ارتقای سلامت اداری، ارائه به موقع و با کیفیت گزارش هیات مدیره و صورت های مالی حسابرسی شده، عملکرد بخش جاری از بودجه جاری، توسعه خطوط انتقال و فوق توزیع، ضریب پایداری شبکه انتقال، رعایت ضوابط انتصاب افراد در پستهای مدیریتی و پروژه‌های تحقیقاتی مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته است.

 
تاریخ:
1400/10/21
تعداد بازدید:
40
منبع: