مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان در نشست قرارگاه پدافند شیمیایی استان سمنان:

بهره گیری از ظرفیت مولدهای خود تامین (دیزل ژنراتور )در دستگاههای اجرایی استان در فصل گرما ، موثر و مفید می باشد .

 

با حضور مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری سمنان ،مدیران دستگاههای اجرایی استان در حوزه قرارگاه شیمیایی و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان، یازدهمین جلسه قرارگاه پدافند شیمیایی در سالن استانداری سمنان برگزار گردید .

ایرج کارخایی، مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری سمنان با اشاره به اهمیت پدافند شیمیایی و ضرورترعایت دستور العمل ها ی این حوزه جهت افزایش امنیت و ایمنی افزود :پدافند شیمیایی یکی از نمادهای اقتدارو قدرت بازدارندگی در عرصه های ملی و بین المللی است .

مهندس مجید وفایی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان و رئیس کارگروه انرژی و تامین نیازهای ضروری استان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت مولدهای خود تامین(دیزل ژنراتور ) در سطح استان اظهار داشت :با توجه به افزایش دما در فصل تابستان، جهتتقویت پایداری شبکه برق درساعات پیک بار،استفاده از مولدهای خود تامین (دیزل ژنراتور) در سازمانها و دستگاههای اجرایی که از این ظرفیت بهره مند می باشندضروری است.

مهندس وفایی در ادامه این جلسه، به ارائه گزارشی از عملکرد کارگروه در حوزه پدافند شیمیایی پرداخت .

 
 

 

تاریخ:
1401/02/20
تعداد بازدید:
42
منبع: