دیدار مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با فرماندار سمنان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با حضور در فرمانداری سمنان با فرماندار سمنان دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار که معاون منابع انسانی و مدیران دفتر حقوقی و روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سمنان نیز حضور داشتند ، مهندس مجید وفایی ، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان با تبریک انتصاب فرماندار سمنان گفت : کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان ، تمامی تلاش خود را جهت خدمتگزاری به مردم شریف استان به کار گرفته اند و به انجاماین خدمات ، افتخار می نمایند.

مهندس وفایی با ارائه گزارشی از فعالیت های شرکت برق منطقه ای سمنان در زمینه تاسیسات شبکه انتقال و پست های فوق توزیع در سطح استان ، بیان داشت : طی سال های اخیر سرمایه گذاری مناسبی دربخش زیرساخت های صنعت برق در سطح استان صورت گرفته است و با وجود دو نیروگاه تولید برق در شهرهای سمنان و شاهرود و تزریق آن به شبکه برق کشور ، کمک خوبی به تأمین بخشی از تولید برق کشور خواهد شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به اهمیت صرفه جویی در مصرف برق از سوی مشترکین و مردم فهیم استان ، گفت : در حال حاضر با توجه به شرایط نقدینگی صنعت برق،آنچه که مهمتر از احداث تاسیسات صنعت برق در استان است ، توجه به مصرف صحیح و بهینه توسط مردم خوب استان در انرژی الکتریکی می باشد.

دکتر محمد بهرامی ، فرماندار سمنان با اظهار قدردانی از مجموعه مدیریت و کارکنان پرتلاش شرکت برق منطقه ای سمنان گفت : صنعت برق یکی از صنایع مهم و زیرساختی بوده که رشد صنعت و اقتصاد وابسته به پویایی آن می باشد.

وی با اشاره به اهمیت انرژی های تجدیدپذیر و ضرورت توجه به سرمایه گذاری در این بخش در استان سمنان ، گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی استان سمنان و تابش نور خورشید در بیش از 300 روز از سال ، باید برنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذار بخش خصوصی ، واگذاری تسهیلات و اعطاء مشوق ها به آنان با دقت و توجه بیشتری صورت گیرد.

     
    
 
تاریخ:
1401/05/09
تعداد بازدید:
54
منبع: