عیادت مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان از همکار آسیب دیده

در شرکت تعمیر و نگهداری

 

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان به همراه مدیر امور انتقال شرق معاونت بهره برداری با حضور در منزل یکی از کارکنان آسیب‌دیده در شرکت تعمیرات و نگهداری ، با وی عیادت نمودند.

 در این دیدار مهندس مجید وفایی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان، ضمن پیگیری روند معالجه و درمان حسن یعقوبی، همکار آسیب دیده در شرکت پیمانکار نگهداری و تعمیرات، بر اهمیت مقوله ایمنی در صنعت برق بویژه در فعالیت های نگهداری و تعمیرات، تاکید نموده و خواستار رعایت دستورالعملها و آیین نامه های ابلاغی ایمنی توسط کلیه پرسنل اعم از پرسنل نظارتی و پیمانکاری شد .

 
تاریخ:
1401/06/20
تعداد بازدید:
49
منبع: