با اعتباری معادل 210 میلیارد ریال انجام شد:

پست سیار63 کیلوولت شرکت برق منطقه ای سمنان

درشهرک صنعتی ایوانکی برقدار شد .

 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان از برق دارشدن پست سیار 63 کیلوولت شهرک صنعتی ایوانکی با اعتباری بالغ بر 210 میلیارد ریال خبر داد.

مهندس مجید وفایی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به اهداف بهره برداری از این پروژه گفت: با توجه به رشد بار شهرک صنعتی ایوانکی و به منظور افزایش پایداری و رفع مشکل افت ولتاژ در این منطقه ، پست سیار 63 کیلوولت با ظرفیت ترانس 30 مگاولت آمپر مستقر و مورد بهره برداری قرار گرفت .

 
تاریخ:
1401/08/29
تعداد بازدید:
39
منبع: