قرارداد خرید تضمینی برق (PPA )
 

قرارداد خرید تضمینی برق(PPA ):

 این شکل از قرارداد به استناد دستور العمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک ( از 7 تا 25 مگاوات)که توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ گردیده است ، جاری می گردد . این قرارداد بصورت خرید تضمینی برق در دوره حداکثر 5 ساله برای مولدهای نو با احراز شرایط فنی (راندمان و.....) می باشد و نرخ هرکیلو وات ساعت برق تحویلی به شبکه مطابق مصوبه 100/20/41103/98 مورخ 23/9/98 محاسبه می گردد و بصورت ماهیانه از طرف توانیر اعلام می گردد.. بهای گاز مصرفی در دوره خرید تضمینی 5 ساله با رعایت الزامات فنی (راندمان و.....) مندرج در قرارداد ، بر اساس تعرفه نیروگاهی محاسبه شده و توسط سرمایه گذار پرداخت می گردد و توانیر با توجه به میزان تولید انرژی ماهیانه و ضریب موجود در قرارداد نسبت به پرداخت هزینه سوخت به نیروگاه اقدام می نماید. در حال حاضر تعرفه گاز نیروگاهی به ازای هر متر مکعب 50 ریال می باشد .

مراحل احداث نیروگاه مقیاس کوچک و نمونه قرارداد خرید تضمینی در قالب این نوع قرارداد ،در بخش "راهنمای احداث نیروگاه مقیاس کوچک" و "نمونه قرارداد خرید تضمینی" آمده است.

حمایت ها :

-تامین سوخت مولد با توجه به قرارداد سرمایه گذار با شرکت گاز تضمین می شود .

-دوره تضمین تامین سوخت برای مولدهای CHP ( تولید همزمان برق و حرارت ) کل سال می باشد .

-در صورت عدم تامین سوخت تضمین شده و آمادگی مولد برای تولید ، مبلغی به عنوان آمادگی به نیروگاه پرداخت می گردد(طبق شرایط قرارداد)

-معافیت گمرکی مولدهای نو : با توجه به اینکه، امکان عقد قرارداد خرید تضمینی با مولدهای مستعمل وجود ندارد. لذا بایستی نو بودن مولد مورد تایید قرار بگیرد و به منظور حمایت از سرمایه گذاران، مولد های نو از معافیت گمرگی برخوردار هستند که مراحل اخذ معافت گمرکی از این قسمت قابل دسترسی است.

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/18
تعداد بازدید:
962