قرارداد خرید در قالب مصوبه 329 هیات تنظیم بازار
 

قرارداد خرید در قالب مصوبه 329 هیات تنظیم بازار

در این قرارداد ، شرط نو بودن واحد مطرح نیست و با هدف تشویق به تولید در ایام گرم سال (ابتدای خرداد تا پایان شهریور ) ایجاد شده است. هزینه گاز مصرفی این نیروگاه ها برعهده سرمایه گذار می باشد. شرایط این قرارداد نیز در شیوه خرید برق براساس مصوبه 329 آمده است.

تاریخ به روز رسانی:
1399/10/18
تعداد بازدید:
740