اصغر آخوندی

معاون طرح و توسعه

تاريخ تولد :  1355/04/03
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
کارشناس پستمجری طرح پستمدیر دفتر مهندسی طرح ها
تلفن : 
02331102410
تحصيلات : 
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.1.7.0
V6.1.7.0