مرتضی عباسپور

مدیر دفتر سازماندهی و برنامهه ریزی نیروی انسانی

تاريخ تولد :  1354/02/10
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
02331102335
تحصيلات : 
کارشناس ارشد مدیریت دولتی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
سوابق تامین اجتماعی 1385/04/01 1385/05/31
کارشناس بهبود روشها 1385/06/13 1388/08/01
کارشناس سازماندهي و بهبود روشها 1388/08/02 1392/12/18
کارشناس مسئول برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش 1392/12/19 1394/04/13
کارشناس مسئول برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش 1394/04/14 1395/09/08
رئیس اداره کارگزینی 1395/09/09 1399/03/11
مدیر دفتر سازماندهی، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و آموزش 1399/03/12 _

6.1.7.0
V6.1.7.0