مسعود رضایی

مدیر امور انتقال شرق

تاريخ تولد :  1355/03/22
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
02331102116
تحصيلات : 
دکترای تخصصی برق قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
اپراتور پست 63 کيلوولت شاهرود 1377/10/09 1380/06/27
کارشناس حفاظت و کنترل 1380/06/28 1383/05/31
کارشناس مسئول حفاظت و کنترل 1383/06/01 1387/03/31
رئیس گروه رلیاژ 1387/04/01 1388/07/30
رئيس گروه نظارت و برنامه ريزي 1388/08/01 1393/06/15
رئيس گروه نظارت و برنامه ريزي 1393/06/16 1394/05/05
رئيس گروه نظارت و برنامه ريزي 1394/05/06 1394/09/30
مدير امور انتقال شرق 1394/10/01 1499/99/99

6.1.7.0
V6.1.7.0