مجید غایبی

مدیر دفتر فنی نظارت بر تولید

تاريخ تولد :  1357/02/18
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
02331102325
تحصيلات : 
کارشناسی مهندسی برق
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
اپراتور پست 230 کيلوولت سمنان 1379/06/19 1379/07/06
اپراتور نيروگاه 1379/07/07 1388/07/30
تکنيسن برق 1388/08/01 1391/11/29
تکنيسن برق 1391/11/30 1392/08/25
کارشناس برنامه ريزي توليد 1392/08/26 1394/05/05
کارشناس ابزار دقيق 1394/05/06 1394/12/29
کارشناس ارشد بازار برق 1395/01/01 1395/05/31
مدیر دفتر بازار برق 1395/06/01 1397/09/30
کارشناس ابزار دقیق 1397/10/01 1398/10/30
مدیر دفتر فنی نظارت بر تولید 1398/11/01 _

6.1.7.0
V6.1.7.0