مهدی معینی

مدیر امور انتقال مرکز و غرب

تاريخ تولد :  1355/07/01
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
02331102355
تحصيلات : 
کارشناسی ارشد برق قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
كارشناس نصب و راه اندازي 1381/06/15 1382/02/15
کارشناس بهره برداري 1382/04/29 1384/11/30
کارشناس پستها و خطوط 1384/12/01 1387/03/31
رئیس اداره تعمیرات مکانیک 1387/04/01 1388/07/30
رئيس گروه بهينه سازي 1388/08/01 1394/05/04
رئيس گروه بهينه سازي 1394/05/05 1394/06/25
رئيس گروه بهينه سازي 1394/06/26 1394/10/14
رئيس اداره نظارت انتقال مرکزي و غرب 1394/10/15 1398/10/30
مدیر امور اننقال مرکزی و غرب 1398/11/01 1400/01/01

6.1.7.0
V6.1.7.0