حسین معمم

مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات

تاريخ تولد :  1358/01/10
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
02331102370
تحصيلات : 
کارشناسی ارشد کامپیوتر هوش مصنوعی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
سوابق تامین اجتماعی 1380/09/05 1382/04/20
اپراتور نيروگاه 1382/04/21 1383/09/28
تکنیسین حفاظت و کنترل 1383/09/29 1385/02/31
تکنیسین مسئول حفاظت و کنترل 1385/03/01 1388/07/30
مسئول و اپراتور پست 63 صنعتی شرق 1388/08/01 1390/03/31
مسئول و اپراتور پست 63 صنعتی شرق 1390/04/01 1390/08/30
کارشناس شبکه و ارتباطات 1390/09/01 1392/09/25
کارشناس امنیت شبکه 1392/09/26 1394/04/13
کارشناس امنیت شبکه 1394/04/14 1395/11/30
کارشناس مسئول سیستمهای اطلاعاتی 1395/12/01 1397/11/23
مدیر دفتر فن آوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات 1397/11/24 _

6.1.7.0
V6.1.7.0