سید مجتبی آگاه

مدیر دفتر بودجه

تاريخ تولد :  1345/03/03
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
02331102354
تحصيلات : 
کارشناسی حسابداری
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
متصدی حضور وغیاب 1368/08/30 1368/11/30
حسابدار اموال 1369/12/01 1372/03/31
حسابدار انبارها 1372/04/01 1376/05/14
حسابدار انبارها 1376/05/15 1383/05/31
کارشناس رسيدگي اسناد 1383/06/01 1388/07/30
رئيس اداره رسيدگي اسناد 1388/08/01 1392/11/30
مدیر دفتر بودجه 1392/12/01 1394/04/13
مدیر دفتر بودجه 1394/04/14 _

6.1.7.0
V6.1.7.0