محمد اخلاقی

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

تاريخ تولد :  1362/12/19
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
02331102365
تحصيلات : 
کارشناسی ارشد برق قدرت
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.1.7.0
V6.1.7.0