علی نازی حسن آبادی

معاون مالی و پشتیبانی

تاريخ تولد :  1344/01/01
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
رئیس اداره تنظیم اسناد و دفتر داریمدیر امور مالی و ذیحسابیمدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل
تلفن : 
02331102360
تحصيلات : 
کارشناسی حسابداری
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 
عنوان پست تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه
متصدی تامین اعتبار 1369/04/26 1369/10/01
متصدی کنترل وصول مغایرات بانکها 1369/10/02 1370/07/01
مسئول تنظیم اسناد پرداخت 1370/07/02 1372/04/01
مسئول بیمه و رفاه کارکنان 1372/04/02 1380/01/31
رئيس اداره پرداخت و تنظيم اسناد 1380/02/01 1382/11/24
رئيس اداره پرداخت و تنظيم اسناد 1382/11/25 1383/05/31
رئيس اداره تنظيم اسناد و دفترداري 1383/06/01 1388/07/30
رئيس اداره تنظيم اسناد و دفترداري 1388/08/01 1388/11/19
مدير امور مالي و ذيحسابي 1388/11/20 1394/12/01
مدیر دفتر هیأت مدیره، مدیر عامل و حسابرسی داخلی 1394/12/02 1396/01/31
معاون مالی و پشتیبانی 1396/02/01 _

6.1.7.0
V6.1.7.0